top of page

Media

Photos

Photos

Economic & Business Development

Healthcare & Community Development

Videos

Videos

Press Release

Press Releases

Започнува GrowBiz Нова регионална бизнис програма за започнување на сопствен бизнис во Македонија

4 мај 2022

Grantee spotlight interview: Clay Buttemere, CEO and co-founder of LinkAcross

7 дек 2021

УСАИД го поддржува бизнис растот во Северна Македонија во областите туризам, земјоделие и производство

18 сеп 2020

Британска амбасада Скопје поддржува нова фаза на обуки за педијатриска прва помош во училиштата

16 окт 2019

Лекарите од Брзата помош се вклучуваат во обуката на пожарникарите за пружање на ургентна прва помош 

Отворено е детско игралиште во дворот на Клиниката за детски болести во Скопје

Пожарникари од 8 градови се обучуваат за пружање на интервентна прва помош во случај на несреќи на автопатиштата во Македонија

Врвен доктор од Македонија нуди бесплатни здравствени совети

24 септ 2019

13 јуни 2018

9 мај 2018

29 дек 2017

Обука за прва помош во педијатријата за воспитувачи и негуватели

12 окт 2016

We Need Your Support Today!

bottom of page