Media

PHOTOS

 

Economic Development

Healthcare Development

Community Development

 

VIDEOS

 

PRESS RELEASES

Започнува GrowBiz Нова регионална бизнис програма за започнување на сопствен бизнис во Македонија

4 мај 2022

Grantee spotlight interview: Clay Buttemere, CEO and co-founder of LinkAcross

7 дек 2021

УСАИД го поддржува бизнис растот во Северна Македонија во областите туризам, земјоделие и производство

Британска амбасада Скопје поддржува нова фаза на обуки за педијатриска прва помош во училиштата

Лекарите од Брзата помош се вклучуваат во обуката на пожарникарите за пружање на ургентна прва помош 

Отворено е детско игралиште во дворот на Клиниката за детски болести во Скопје

Пожарникари од 8 градови се обучуваат за пружање на интервентна прва помош во случај на несреќи на автопатиштата во Македонија

Врвен доктор од Македонија нуди бесплатни здравствени совети

18 сеп 2020

16 окт 2019

24 септ 2019

13 јуни 2018

9 мај 2018

29 дек 2017

Обука за прва помош во педијатријата за воспитувачи и негуватели

12 окт 2016

We Need Your Support Today!