us flag2.png

За Нас

ALB.png

Поврзување партнери и холистички развој на Балканот

 

РАЗВОЈОТ ЗАПОЧНУВА СО ПРАШАЊЕТО: СО ШТО РАСПОЛАГАМЕ?

 

Веруваме дека локалните партнери прво треба да го постават следното прашање: “Со каков капитал располагаме, и како можеме да се соочиме со овој проблем на локално ниво?” наместо “Што ни треба, и кој од надвор може да ги одговори тие потреби?”

Затоа, на некои од нашите проекти едноставно ги поврзуваме постоечките локални партнери околу заедничка развојна цел. На другите проекти, ги поврзуваме локалните со глобалните партнери, кои носат дополнителна вредност.

Во целата наша работа сакаме да ги адресираме развојните предизвици на еден холистички начин, препознавајќи, на пример, дека сиромаштијата е повеќе од отсуство на пари и здравјето е повеќе од отсуство на болест.

 

Ние соработуваме со мноштво партнери за да ја постигнеме нашата цел, вклучувајќи ги јавните институции, агенциите за помош, амбасадите, бизнисите, непрофитните организации, верските заедници, индивидуални волонтери и донатори.

Трансформација на поединецот и на општеството

 

СРЦЕВИНАТА НА ПРОБЛЕМОТ

 

Ние веруваме дека развојните предизвици мора да се адресираат на вредносно ниво кое што го допира “срцето” на суштината; во спротивно, решенијата ќе бидат површни и краткотрајни.

 

Иницијативите за бизнис, здравствени усуги и локални заедници кои се конзистентно водени од позитивни, животодавни вредности ќе резултираат со трансформирани животи и позначаен процут на општеството.

 

Ние препознаваме дека промената на срцето или на вредносните нивоа доаѓа споро, и затоа ние градиме долгорочни врски со нашите партнери и заедници каде што служиме.

Работење втемелено на вредности

 

Служење:

го следиме Христовиот пример за служење на човештвото и водство преку пример

Партнерство:

служење со нашите партнери во дух на заедничка соработка и почит околу заедничката визија  

Интегритет:

служење со чесност, транспарентност и конзистентност    

Кредибилитет:

служење на начини кои додаваат вредност и придонесуваат кон физички, социјален и духовен бенефит на заедниците  

Извонредност:

служење со професионална, културна и лингвистичка извонредност    

Управување:

мудро управување со ресурсите кои ни се доверени

Нашата организација е посветена на основните христијански принципи и верувања. Токму заради овие принципи сме мотивирани да им служиме на сите луѓе, без оглед на нивната позадина.

 

Meet the Partners

Meet The Board of Directors

 • Linkedin-Logo

Mary Jo Wohlers

Registered Nurse, Fairfax County Health Department, Virginia

Mary Jo Wohlers is a registered nurse and is the wife of Paul D. Wohlers, U.S. Ambassador to Macedonia from 2011 to 2015. During her 6 years in Macedonia, Mary Jo was actively involved with various nonprofit and humanitarian endeavors, including LinkAcross’ work at the Children’s Hospital in Skopje and playgrounds around Macedonia.

 • Linkedin-Logo

Donald Bradshaw

MD, MPH, FAAFP, FACHE, FAAPL 

Donald M. Bradshaw is a senior Physician Advisor with Booz Allen Hamilton Inc. – a global advisory organization. Bradshaw earned his BS from Wheaton (Illinois), his MPH from University of Washington (Washington) and his MD from the Uniformed Services University of the Health Sciences (Maryland).   

 • Linkedin-Logo

Steve Mackie

Founder and president of SSI, an IT company based in Washington D.C. 

Steve Mackie brings a career of leadership and management expertise to LinkAcross, along with a passion for equipping others to succeed in entrepreneurial and vocational endeavors.

 • Linkedin-Logo

Clay Buttemere

Co-founder / Managing Partner of LinkAcross

Before relocating to Macedonia in 2008, Clay worked for as a biomedical engineer for the Food and Drug Administration in Washington, D.C. Clay is focused on improving pediatric and family healthcare, as well as healthcare leadership. 

 • Linkedin-Logo

Jonathan Mangels

Co-founder / Managing Partner of LinkAcross

Before relocating to Macedonia in 2007, Jonathan worked as a professionally licensed mechanical engineer in California and Oregon for nine years. He is passionate about bringing economic and social transformation to Macedonia through the development of ethical enterprises.

 • Linkedin-Logo

Jeff Barrett

Director of LinkAcross

Albania Office

Before relocating to Albania in 2016, Jeff worked as a corporate lawyer in Wisconsin for seven years. Jeff is driven by a desire to see holistic development take place in the business and legal sectors of Albania.

 • Linkedin-Logo

Reed Kennedy

Associate Professor of Management Practice, Virginia Tech

Reed teaches in the College of Business at Virginia Tech. He is also a business owner and has a background in hospital management--both in the U.S. and abroad. He serves as President and Chairman of the Board for LinkAcross.

 • Linkedin-Logo

Tom Judd

Global Healthcare Consultant

Tom chairs a global healthcare technology federation, has extensive international health resource management consulting experience with the World Health Organization, and is Associate Editor, Quality and Technology, for The Permanente Journal.

 • Linkedin-Logo

Chee Kin Tang

Senior Resource Management Officer & Team Enabler, The World Bank

At the World Bank, Chee Kin works in the  corporate budgeting and reporting unit. In addition, he has extensive corporate finance and management consulting experience both in Europe and Asia.

 • Linkedin-Logo

Clay Buttemere

 • Linkedin-Logo

Jonathan Mangels

 • Linkedin-Logo

Jeff Barrett

We Need Your Support Today!