top of page
us flag2.png

За Нас

ALB.png

Поврзување партнери и холистички развој на Балканот

Our Mission

РАЗВОЈОТ ЗАПОЧНУВА СО ПРАШАЊЕТО: СО ШТО РАСПОЛАГАМЕ?

 

Веруваме дека локалните партнери прво треба да го постават следното прашање: “Со каков капитал располагаме, и како можеме да се соочиме со овој проблем на локално ниво?” наместо “Што ни треба, и кој од надвор може да ги одговори тие потреби?”

Затоа, на некои од нашите проекти едноставно ги поврзуваме постоечките локални партнери околу заедничка развојна цел. На другите проекти, ги поврзуваме локалните со глобалните партнери, кои носат дополнителна вредност.

Во целата наша работа сакаме да ги адресираме развојните предизвици на еден холистички начин, препознавајќи, на пример, дека сиромаштијата е повеќе од отсуство на пари и здравјето е повеќе од отсуство на болест.

 

Ние соработуваме со мноштво партнери за да ја постигнеме нашата цел, вклучувајќи ги јавните институции, агенциите за помош, амбасадите, бизнисите, непрофитните организации, верските заедници, индивидуални волонтери и донатори.

Трансформација на поединецот и на општеството

Our Vision

СРЦЕВИНАТА НА ПРОБЛЕМОТ

 

Ние веруваме дека развојните предизвици мора да се адресираат на вредносно ниво кое што го допира “срцето” на суштината; во спротивно, решенијата ќе бидат површни и краткотрајни.

 

Иницијативите за бизнис, здравствени усуги и локални заедници кои се конзистентно водени од позитивни, животодавни вредности ќе резултираат со трансформирани животи и позначаен процут на општеството.

 

Ние препознаваме дека промената на срцето или на вредносните нивоа доаѓа споро, и затоа ние градиме долгорочни врски со нашите партнери и заедници каде што служиме.

Работење втемелено на вредности

Our Values

Служење:

го следиме Христовиот пример за служење на човештвото и водство преку пример

Партнерство:

служење со нашите партнери во дух на заедничка соработка и почит околу заедничката визија  

Интегритет:

служење со чесност, транспарентност и конзистентност    

Кредибилитет:

служење на начини кои додаваат вредност и придонесуваат кон физички, социјален и духовен бенефит на заедниците  

Извонредност:

служење со професионална, културна и лингвистичка извонредност    

Управување:

мудро управување со ресурсите кои ни се доверени

Нашата организација е посветена на основните христијански принципи и верувања. Токму заради овие принципи сме мотивирани да им служиме на сите луѓе, без оглед на нивната позадина.

Leadership

Meet the Management

Meet The Board of Directors

Reed-Kennedy.jpg
  • Linkedin-Logo

Reed Kennedy

Associate Professor of Management Practice, Virginia Tech

Reed teaches in the College of Business at Virginia Tech. He is also a business owner and has a background in hospital management--both in the U.S. and abroad. He serves as President and Chairman of the Board for LinkAcross.

tom-judd-new.jpg
  • Linkedin-Logo

Tom Judd

Global Healthcare Consultant

Tom chairs a global healthcare technology federation, has extensive international health resource management consulting experience with the World Health Organization, and is Associate Editor, Quality and Technology, for The Permanente Journal.

Don Bradshaw - LA Backdrop.jpg
  • Linkedin-Logo

Donald Bradshaw

MD, MPH, FAAFP, FACHE, FAAPL 

Donald M. Bradshaw is a senior Physician Advisor with Booz Allen Hamilton Inc. – a global advisory organization. Bradshaw earned his BS from Wheaton (Illinois), his MPH from University of Washington (Washington) and his MD from the Uniformed Services University of the Health Sciences (Maryland).   

Untitled design (5)_edited.jpg
  • Linkedin-Logo

James A. Bailey
President and CEO of Armedia

James A. Bailey, Jr. is the President and CEO of Armedia – a global provider of digital transformation solutions since 2002. James earned is BS in Electrical Engineering from Auburn University and his MS in Electrical Engineering from Columbia University. In 2015, James, with the help of LinkAcross and other executives, opened a branch office in Skopje, Armedia MK.

  • Linkedin-Logo
Tom%2520photo_edited_edited.jpg

Tom Floyd

Consultant at Lockheed Martin

Tom Floyd is a manufacturing professional and consultant at Lockheed Martin, leading organizational development and change management. Tom has been involved in international development efforts as a business coach and trainer for over twenty years and is passionate about pursuing a holistic approach with social and economic development.

Clay bw.jpg
  • Linkedin-Logo

Clay Buttemere

jeff bw.jpg
  • Linkedin-Logo

Jeff Barrett

Clay bw.jpg
  • Linkedin-Logo

Clay Buttemere
Co-founder and CEO
Director of North Macedonia Office

Before relocating to Macedonia in 2008, Clay worked as a biomedical engineer for the Food and Drug Administration in Washington, D.C.

He is passionate about developing and equipping leaders in healthcare and business to bring about flourishing in their organizations and communities.

Copy of Untitled_edited.jpg
  • Linkedin-Logo

Lisa Redell
Chief Financial Office

Before relocating to Macedonia with her family in 2003, Lisa worked in Finance and Marketing Management in Texas for fourteen years. She provides oversight and strategic management of the finances that support the overall mission, goals and objectives of LinkAcross.

jeff bw.jpg
  • Linkedin-Logo

Jeff Barrett
Chief Operating Officer
Director of Albania Office

Before relocating to Albania in 2016, Jeff worked as a corporate lawyer in Wisconsin for seven years. Jeff is driven by a desire to see holistic development take place in the business and legal sectors of Albania.

We Need Your Support Today!

bottom of page